Slutt for R-22 ved utgangen av 2014

 Ikke glem at i både EU og Norge utgår kuldemediet R22 definitivt den1.januar 2015. Dette er i følge Europa Parlamentets og Rådets Forordning av 16. september 2009 om stoffer, som nedbryter ozonlaget.

Du bør ta deg god tid til å tenke gjennom hva dette betyr for de anlegg med R22 du er involvert i. Det er fornuftig å tenke gjennom de forskjellige problemstillingen. Men det er kanskje vel så viktig å se hvilke muligheter dette betyr for faget med fornyelse av anlegg.  Dessverre har svært mange anleggseiere ikke tatt dette inn over seg og dette kan bli et problem.