Fra og med 1 september 2013 er det krav til sertifisering av både personell og bedrift ved arbeid men såkalte f-gasser. Det settes og krav til deg som anleggseier i forhold til regelbundne lekkasjekontroller. 

For kuldebransjen innefatter dette de vanligste kuldemediene i kommersielt bruk, også kalt HFK. F-gass forordningen berører og PFK og SF6 gasser.

Forordningen stiller krav om at personell og bedrifter som har befatning med florholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) skal sertifiseres.

Kravene er knyttet til følgende bransjer:

  • Kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr (personell og foretak)
  • Stasjonære brannslukkingssystemer (personell og foretak)
  • Motorvogn (personell)
  • Høyspentbrytere (personell)
  • Løsemidler (personell)

I tillegg til krav om sertifisering av fagfolk så stilles det også krav til frekvente lekkasjekontroller for anleggseiere avhengig av fyllingsmengde.

  • Ved fyllinger under 3 kg f-gass (6 kg ved hermetiske lukkede systemer fra fabrikk?) finnes det ikke noen kravpålagt årlig lekkasjekontroll men vi anbefaler uansett at alle anlegg gjennomgår en årlig service der det og sjekkes for lekkasje.
  • Ved fyllinger mellom 3 - 30 kg f-gass er det krav til lekkasjekontroll en gang per 12 måneder.
  • Ved fyllinger mellom 30 - 300 kg f-gass er det krav til lekkasjekontroll en gang per 6 måneder.
  • Ved fyllinger over 300 kg f-gass er det krav til lekkasjekontroll en gang per 3 måneder.

 

Vi i Stavanger Kulde AS tilbyr denne kontroll som en del i våret service utbud. Vi rekommanderer at man tar denne del samtidig som vanlig års service men det går selvsagt også bra at ta denne separat, det bestemmer dere som kunde.

 

For å lese mere om f-gass klikk her for å komme til Stiftelsen Returgass sin hjemmeside.

 

Kontakt oss

Stavanger Kulde AS
Telefon: 949 71 270
Epost: post@stavangerkulde.no

Besøks adresse:

Bedriftsveien 13
4313 Sandnes