Ikke glem at i både EU og Norge utgår kuldemediet R22 definitivt den1.januar 2015. Dette er i følge Europa Parlamentets og Rådets Forordning av 16. september 2009 om stoffer, som nedbryter ozonlaget.

Du bør ta deg god tid til å tenke gjennom hva dette betyr for de anlegg med R22 du er involvert i. Det er fornuftig å tenke gjennom de forskjellige problemstillingen. Men det er kanskje vel så viktig å se hvilke muligheter dette betyr for faget med fornyelse av anlegg.  Dessverre har svært mange anleggseiere ikke tatt dette inn over seg og dette kan bli et problem.

 

Kontakt oss

Stavanger Kulde AS
Telefon: 949 71 270
Epost: post@stavangerkulde.no

Besøks adresse:

Bedriftsveien 13
4313 Sandnes