Når olje og filter  ser sånn ut er det påtide å bytte

Heising av ny kompressor

 Brente ledninger inn til kontaktor

 Ser du hvor svidd ledningen er ??? Dette skyldes dårlig

kontakt på koblingspunkt

En trykkgiver som har dårlig kontakt, dette fører til at ekspansjonsventilen

får feil verdier og pøser på med væske til fordamper. og da ser kompressor slik ut :)

 

 

 

Kontakt oss

Stavanger Kulde AS
Telefon: 949 71 270
Epost: post@stavangerkulde.no

Besøks adresse:

Bedriftsveien 13
4313 Sandnes